4

James Marsden (Teddy)

James Marsden, nascido no dia 18 de setembro, pertence ao signo de Virgem.