5

Walter Casagrande

Outro nome que aparece na lista é o do comentarista esportivo Walter Casagrande.