5

Marcelo Adnet

O ator e humorista afirmou que Sérgio fará muita falta e o agardeceu.